MMilosevic

 

youngminds

Snimak predavanja:

 KAKO VIDETI NEVIDLJIVO – PRVA FOTOGRAFIJA CRNE RUPE

Predavač dr Milan Milošević

Predavanje je održano 31. oktobra 2019. kao jedno iz serije koju organizuje sekcija Young Minds Niš, u okviru projekta “Između redova i van okvira: Seminar za mlade i ambiciozne fizičare”, čije finansiranje je odobrilo Evropsko društvo fizičara (EPS).

Više informacija o ovoj seriji predavanja možete naći na sajtu www.enjoyphysics.com

 Snimak predavanja


 
 PredavanjeCrnerupe
 
Foltografija sa predavanja iz Youtube snimka

Još predavanja dr Miloševića: 

CERN mesto gde je nastao “internet” 

Kako preživeti internet?


 Kako je viđena supermasivna crna rupa u galaksiji M87