U četvrtak 17. septembra 2009. godine sa početkom u 19:00 održaće se javno popularno predavanje iz oblasti astronomije, u okviru ciklusa predavanja »Upoznajte svemir«, na temu:

„Meteori i osmatranje meteora u Srbiji"

predavač:

Janko Mravik,

predsednik astronomskog društva »Univerzum«,
Bačka Palanka*


*Predavanje će se održati u prostorijama Planetarijuma na Petrovaradinskoj tvrđavi (ulaz na platou ispred ulaza u Muzej), pod pokroviteljstvom Astronomskog društva Novi Sad (ADNOS) i Departmana za fiziku prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.