Comparison: How Rare Are You?

Zbilja, šta nam može učiniti izuzetno retkim? Znate li koliko ljudi imaju zelene oči? Koliko ima genije, a koliko psihopata? Koliko ima levorukih? Koliko milijardera?

(Podaci na osnovu rasprava na društvenim zajednicama i dostupnih relevantnih izvora).

Osobenosti 1

Osobenosti 2

Osobenosti 3