U Kolarčevoj zadužbini: 

talas


FIZIČKA POLJA I TALASI

Prof. dr Maja Burić, Fizički fakultet u Beogradu

Četvrtak, 26. 1. u 18 časova 


ELEKTROMAGNETNI TALASI: od Herca do lasera
dr Branislav Cvetković, Institut za fiziku, Beograd
Četvrtak, 2. 2. u 18 časova


TALASI MATERIJE I VEROVATNOĆE

Dr Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd

Četvrtak, 9. 2. u 18 časova


GRAVITACIONI TALASI  - novo čulo za posmatranje Univerzuma

Dr Marko Vojinović, Institut za fiziku, Beograd

Četvrtak, 23. 2. u 18 časova


U Maloj sali Kolarčeve zadužbine
Studentski trg 5
Beograd

malasala1

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Centar zapredavačku delatnost
Studentski trg 5, Beograd
+381 11 263 50 73
+381 11 263 63 19

Kolarac: Crne rupe u vasioni i laboratoriji - najava predavanja