kamera AM

Svemirski teleskop "Habl" je snimio ovo divnu fotogariju galaktičkog jata. Zatim je uetničko-naučna grupa System Sounds tu sliku pretvorio u sablasnu muziku. 

 

jato galaksijaHST