History of the Earth

Istorija od nastanka do danas. Ukupno 4,5 milijadre godina za 11,5 minuta. Kako se na Zemlji menjala temperatura, kako sastav atmosfere a i dužina dana. 

TV emisija na engleskom, ali možete uključiti automatski prevod ako vam je potreban. 

iz1

iz3

iz2