Kosmos 76 #10 | Svemirska groznica | Poletanja, sletanja... Istorijski april u kosmičkim programima

O najvažnijim događajima u astronoautici danas.

Za vas izabrala Jelena Milutinović

kosmos1

kosmos2

kosmos3

ž

image.gif