Testiram moju novu opremu, pa sam počeo sa fotografisanjem Meseca.

Ljubomir Pavković

 Mesec LjPavgust

 

Još nekoliko fotografija Ljubomira Pavkovića: