Sun_23_jun

Vreme je da se radujemo makar i relativno malom paru pega na Suncu, pod oznakom Sunspot 1023 koju sam odmah snimio kroz Solar filter (hvala Slavku Stojanovu za to parče Baader folije !)

midi512_blank23_jun

Ovaj drugi snimak načinio je SOHO, naravno iz orbite u svemiru...

Author: Zlatko Paško