fotoaparatB

Gde se čita Astronomski magazin? Marino Tumpić kaže: "Astronomski magazin se čita i na e-monolitu u Parku istarskog vola u Kanfanaru, centralna Istra."

 

Evo fotografije. 

 

     

Kanfanar

 

Evo i veće fotografije

 

Još od Marina