Maglica IC 1318 koja se nalazi blizu zvijezde Sadr, gamme Labuda. Snimljeno kroz teleskop Pentax 105 SDP apo refraktor, SBIG STL-11000 CCD kamera. Kombinacija 10x15 min ekspozicija kroz h-alpha filter, 9x10 min luminance i po 5x10min za svaki od RGB filtera. To je ukupno 6.5 sati ekspozicije. Snimljeno sa Petrove Gore.

Kliknite na snimak

Gamma_LRGB_480

 

Više od Štromara

Jupiter

Još fotografija Borisa Štromara


 

Author: Boris Štromar