fotoaparatBMesec i Venera nad zalivom. Slikano sa Pelješca.

Lep pozdrav  Boris Saksida

IMG 9660

 

Još neke fotografije Borisa Sakside:

Kometa Catalina treći put

Kometa Catalina

Kometa Catalina

Okultacija Aldebarana Mesecom - B. Saksida

Kometi

Kometa Catalina

Mrk Mjeseca

Plavi Mesec... i Venera - Saksida

C/2014 Q2 Lovejoy - B. Saksida

Fotografija C/ F6 Lemmon

Poslednji pogledi na Panstarrs

Kometa Panstarrs - fotografije iz Slovenije II 

Naša zvezda 

Nova i NGC6905

Sunce i Venera