Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

robotLjubitelji teorija o svetskim zaverama naćiće u ovom tekstu još materijala da ojačaju svoja uverenja.A i ko zna, možda stvari iznete ovde ipak i nisu puka podudarnost ?

Ali da krenemo  redom. Još kao klinac zapazio sam veliku sličnost izmedju reči ,,robot,, i ,,rob,, Za reč ,,rob,, sam naravno, znao da je slovenskog porekla.Reč ,,rob,, i ,,roba,, su  istog  korena.Rob je u najosnovnijem značenju ustvari ,,čovek za razmenu,, ili ,,ljudska - roba,, a na to se prirodno, nadovezuje  i pojam o čoveku kome je uskraćena sloboda, koji nekome služi na njegovom posedu i radi ono što mu se naredi bez mogućnosti da utiče na svoj život, osnovna prava itd.

Za reč ,,robot,, ja sam isprva verovao da potiče iz engleskog jezika.Kasnije sam saznao da je takodje - slovenskog porekla i da je ( kada govorimo o neslovenskom govornom području ) ušla u upotrebu najpre u engleskom jeziku a preko engleskog i u većinu drugih svetskih jezika tokom dvadesetih godina prošlog veka.Radi se naravno o poznatom Češkom romanopiscu, esejisti i dramatičaru Karelu Čapeku i njegovoj drami R.U.R.( Rosumovi univerzalni roboti ) koja je prvi put izvedena u Pragu 26.11. 1921 godine.Samo godinu dana kasnije ova predstava je bila istovremeno i u Britaniji i u Americi.Na Brodveju je izvedena čak - 184 puta ! Sada Vam je jasno kako se ta ,,zaraza,,  proširila.Reč ,,robot,, se toliko dopala ljudima engleskog govornog područja da je odavno smatraju sasvim svojom (uostalom kao i reč ,,vampir,, koja potiče iz Srpskog jezika )  A šta znači uopšte ,,robot,, ? Prosto - radnik ! Češka reč ,,robiti,, i ,,robata,, znače ,,raditi,, i ,,radnik,, A ,,radnik,, koji izvršava sve što mu se naredi, nikada ne odmara niti traži platu je ustvari - rob ! Može se onda i tako prevesti, dakle - rob(ot)

Zanimljiva podudarnost, šta kažete ? Imamo već dve slovenske reči - jednu za ljudskog drugu za mehaničkog roba.Ali kako stoji sa pojmom ,,rob,, ili ,,roblje,, u engleskom jeziku ? Kako glasi njihova reč kojom označavaju onu drevnu pojavu koja ljude svodi na robu i puke marionete kojima neko manipuliše ( crne radnike koji crkavaju na beskrajnim plantažama Misurija 19 veka - od žedji, Evropskim ženama u haremima savremenog Rijada ) U engleskom jeziku  ,,rob,, je ,,slave,,U Nemačkom ,,sklave,,Shvatate  ? I ova reč je slovenskog porekla i potiče od ,,Sloveni, Slaveni, Sklaveni...,,Ovo nam ustvari ukazuje na jednu tužnu istorijsku činjenicu. Nakon Kelta i Germana koji su prvim civilizovanim državama Evropskog kontinenta Grčkoj i Rimu bili omiljena robovska radna snaga (oni su bili bliži pa su ih Rimljani i Grci prve upoznali ) red je došao (u ranom srednjem veku i kasnije - sve do kraha Otomanskog carstva ) i na Istočne, Zapadne i Južne Slovene. Slovena je bilo mnogo a nisu dugo vremena imali prave, stabilne države. Lov na Slovene je bio veoma unosan posao. Postojali su pravi trgovački putevi lovaca na robove ( mahom Nemaca, Italijana, Francuza dok su prodavci uglavnom bili  Jevrejski trgovci) čiji su  karavani sa Evropskog istoka preko Češke i Praga (opet Češka i Prag ! ) koji je bio velika pijaca belih robova, išli dalje kroz Nemačku, zatim Francusku sve do Španije i Portugalije (Jedan od puteva je vodio i preko Venecije. Mlečani su jedno vreme bili Evropski lideri trgovine belim robljem) Na toj krajnjoj destinaciji deo robova su beskrupulozni Evropski robovlasnici preprodavali svojim kolegama iz Afrike - Mavarima a ovi su dalje ,,distribuirali,,svetlopute  Poljake, Ruse, Čehe, Srbe, Hrvate, Slovence  i ostale, širom tadašnjeg muslimanskog sveta. I to je tako trajalo vekovima i vekovima. Sve dok Sloveni nisu postali dovoljno jaki da se odupru. Tada se zapadna Evropa okrenula istočnoj Africi. Pošto je reč ,,slave,, odranije ušla u opštu upotrebu novi robovi su je sada automatski ,,preuzeli,,Tako su crni Afrikanci postali novi ,,Sloveni,, Sve u svemu možda smo malo odlutali od teme a možda i nismo. Slovenski narodi su tokom istorije često bili nečiji robovi a nekako se svest o tome nastavlja i u industrijsko vreme  kada  mašine antropomorfnog oblika dobijaju već poznati naziv (u početku se robotom smatrao samo uredjaj koji ima oblik čoveka.Kao što znamo, sada je ta definicija mnogo šira pa se pominju recimo, i nano-boti itd. )


Author: Oliver Jovanović