Video zapisi sa AKL 2021 AKL2021Logo 190

Dron
Dronom pilotirao Čedomir Stanković. Dron je kupljen u okviru projekta Vobanista.

AKL Dron

 

 

 

 

 ALBUMI FOTOGRAFIJA SA ASTRONOMSKOG KAMPA "LETENKA 2021"