Marko Savićimage.jpeg

Veil Nebula. Snimak načinjen tokom Astronomskog kampa "Letenka 2021"

 

AKL2021 Veil

 

 

 ALBUMI FOTOGRAFIJA SA ASTRONOMSKOG KAMPA "LETENKA 2021"