logoAMC-170


Prvi broj štampanog časopisa Astronomski magazin se priprema. Po planu treba da izađe krajem ovog meseca, a sve zavisi od datuma registrovanja i drugih administrativnih poslova. Taj prvi broj će delimično biti popunjen člancima koji su objavljeni u PDF verziji kako bi se koliko - toliko premostio jaz između zadnjeg broja Astronomije i prvog broja našeg časopisa. Tako će u Astronomskom magazinu biti objavljena dva članka o AK "Letenka" od kojih je prvi već ugledao svetlost dana u PDF verziji (drugi članak, o instrumentima na kampu, nije do sada nigde bio objavljen).

 A sad o poklonu!

Prvi broj časopisa "Astronomski magazin" će svim pretplatinicima biti poslat na poklon! Znači, pretplata je 1800 dinara za godinu dana, ali će pretplatinici za ovu godinu platiti: samo 1 500 dinara!


Prve složene stranice časopisa:

AM1-9 AM1-15


Godišnja pretplata (šest brojeva)
1800 1500
d i n a r a
Popunite formular da Vas
uvrstimo u spisak pretplatnika
FORMULAR

Još o časopisu