Vest o ćestici koja se kreće brže nego svetlost je sama po sebi izuzetna, ali jedan od učesnika eksprimenta, Antonio Ereditato, raznjašnjava o čemu se zaista radi...