Kvantni fizičar Vlatko Vedral: Svaka čestica može da se nalazi na dva mesta u isto vreme

Kaže profesor na Univerzitetu Oksford VLATKO VEDRAL, jedan od najpoznatijih kvantnih fizičara današnjice

v1

v3

v2