Rakete po veličini uz osnovne podatke o poreklu, masi i slično.

 

rakete

r2

r3