Kaliko je, tokom vremena, rastao broj ljudi. U kom je periodu istorije taj broj dramatično narastao i kakve su projekcije rasta stanovništa u naredno vreme.

Link za vas poslao Milan Mijić

hp1

hp2

hp3

hp4


 Istorija Evrope - tokom svake godine