Bio je to istorijski događaj i s pravom se kaže daon menja svemirsku idsustriju.

1

2

3

4