kamera

Deset najvažnijih vansolarnih planeta otkrivenih u poslednje vreme. Dokumentarac izjanuara ove godine.

Na engleskomsa mogućnošću izbora automatskog prevoda na brojne jezike.

  

vs3

vs4

vsp2

  

 

  

TV ASTRONOMIJA