kamera

Neil deGrasse Tyson o nauci... u Americi i zašto je ona toliko važna.

U 4,5 minuta na engleskom sa automatskim prevodom na brojne jezike.

  

as1

as2

as3

  

 

  

TV ASTRONOMIJA