Zagonetni kosmos

Drukčiji pogled na maglinu Severna Amerika

spitzer-imagecrop

Iz serije Zagonetni kosmos!

U vidljivoj svetlosti maglina Severna Amerika podseća na Severno Američki kontinent, ali kad se posmatra u infracrvenom delu spektra ona poprima potpuno novi izgled. Pojavljuje se predeo prepun usijanog gasa, prašine, mladih zvezda i protozvezda.

Geneza elemenata pri eksplozijama supernova

SNR-geneza-100

Iz serije Zagonetni kosmos!
Krajem januara 2000. godine „Čandra“ je četrnaestočasovnom ekspozicijom Kasiopeje A (J2000 RA 23h 23m 26,7s, Dec +58° 49’ 03,00“), ostatka supernove za koju se procenjuje da je eksplodirala pre 300 godina, uspeo da napravi ovu mapu teških elemenata.

 
 leksikon 190


stranica posmatraci2019

CURRENT MOON


tvastronomija18

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky