Događaji

Gledanje nevidljivog

maglina n

Može biti da je živa materija, rukom neke od viših Kardaševljevih civilizacija nasumično bačena u dubine prostora i vremena pala na Zemlju, panspermično, a sa cijem da se iz semenki jednoga dana razviju autonomna intelektualno funkcionalna bića i da postanu biološke kosmičke sonde. Takvo je seme pre par milijardi godina niklo na Zemlji.

 


leksikon 190


 

stranica posmatraci2019


 

CURRENT MOON


tvastronomija18