Sateliti

Fobos na tanjiru

f3

Ni manjeg objekta ni veće jurnjave za njim. Fobos ima prečnik od samo 12 km, a do sad ga je posećivalo – što uspešno, što neuspešno – makar desetak sondi. Da pobodu zastavicu na njega planiraju i Evropljani, i Amerikanci, i Rusi, a Ameri razmišljaju da pošalju tamo i ljude. Što se toga tiče, po pitanju motora i goriva, odleteti i vratiti se kući sa Fobosa 20% je lakše nego sa Meseca!

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
1