Klima

Stopirano lansiranje CryoSat-2,

Klimatološka lcryosat2b25etjelica poput letećeg H
Klimatske promjene i njihova istraživanja nikada nisu bila medijski publiciranija a zaključcki radnih skupina oprečniji nego danas. Europska svemirska agencija je još u listopadu 2005. godine satelitom CryoSat pokušala precizno izmjeriti važne parametre zemljine klimatologijeolandeza

Ekološki samit u Kopenhagenu

logob92U Bela centru, velikom i modernom kongresnom centru na jugoistoku Kopenhagena započeo je najveći ekološki samit u XXI veku. U organizaciji Ujedinjenih nacija, na pregovore koji traju do 18. decembra dolaze delegati iz gotovo svih zemalja sveta kako bi pokušali da pronađu rešenje za poblem globalnog zagrevanja i usvoje klimatski sporazum koji bi od 2012. godine zamenio Kjoto protokol.

 

Planeta na prekretnici

logob92KLIMATSKE promene planetarna su tema broj jedan. Iz kabineta, državnici su izašli u prirodu, da odatle jedni drugima poruče da svet mora da povuče kočnicu, smanji smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte i iskorosti poslednju šansu da spasi planetu. Prvo je Ban Ki Mun, generalni sekretar UN, u septembru obišao Arktik, zadivio se veličanstvu prirode i pozvao savest cele planete.

Klima budućnosti - novo »Ledeno doba«?

INTERVJU

led3

Članak iz Astronomije 27

Pre dvadeset hiljada godina Zemlja se nalazila u »kandžama« debelih naslaga leda koji je crpeo snagu iz hladnih uporišta na severu i valjao se ka jugu, prekrivajući nekadašnja prostranstva šuma i zelenih polja. Temperatura je bivala sve niža, a mnogi delovi kopna naše planete tonuli su pod velikom težinom leda koji ju je pritiskao. Dr Draženko Nenadić, docent na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, specijalista za kvartar, ovaj fenomen objašnjava: