Nezavisne analize NASA-e i National Oceanic i Atmospheric Administration (NOAA) pokazuju da je 2015. godina bila globalno najtoplija od 1880.g. kada je počelo moderno merenje temperature.
Prosečna globalna temperatura u 2015. je nadmašila 2014. za 0.13 Celzijusa.

Od kraja 19. veka prosečna temperatura na površini planete je porasla za oko 1,8 stepeni Celzijusa. Ova promena uglavnom zavisi od povećanja ugljen dioksida i drugih supstanci u atmosferi a što je posledica ljudskog delovanja.

Analiza je izvedena na osnovu merenja temperatura na 6 300 meteoroloških stanica, brodova i bova na moru i istraživačkoj stanici na Antarktiku.

 

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret

Dodaj komentar