Razno

APL – Laboratorija za primenjenu fiziku

apl4

U Americi, pojedini univerziteti imaju čast da neki njihovi delovi rade kao istraživački centri Ministarstva odbrane. Prva takva laboratorija koja je primala pare i radila za potrebe Mornarice osnovana je 1942. i to je bila Laboratorija za primenjenu fiziku na univerzitetu Johns Hoplins. Poslednja univerzitetska laboratorija koja je pridružena vojsci bio je Strateški istraživački institut sa univerziteta Nebraska, koji od 2012. pruža usluge američkoj Strateškoj komandi zaduženoj, između ostalog. za nuklearni, sajber, kosmičke, globalni itd. napad. Međutim, kada je pre 15 godina Mornarica predložila da joj se dodeli jedan od univerziteta sa Havaja, studenti su se pobunili i bili u štrajku.

Potkategorije

Intervju
Broj članaka:
52
Zabavnik
Broj članaka:
47
Zagonetni kosmos
Broj članaka:
54
Relaksacija
Razn - relaksacija, razne zamimljive i sl. stvari.
Broj članaka:
83
Pijaca
Broj članaka:
7
Predavanja
Broj članaka:
331
Istraživanja
Broj članaka:
57
Događaji
Broj članaka:
688