NASA Curiosity rover treba da ispita jedinstvenu stenovitu formaciju nazvanu Ružičaste litice, koja bi možda mogla da da odgovor na pitanje kako je nastao Mars.

Mars-nasa

Rover je završio prvu etapu "šetnje" došavši do zadatog odredišta u podnožju planine Šarp, a sada detaljnije ispituje stene u toj oblasti.

Tokom prvog putovanja, Kjuriositi je iz daleka ocenjivao potencijalno interesantna mesta sa kojih bi mogao prikupljati uzorke zahvaljujući kamerama i spektrometru.

Izloženi slojevi podnožja planine Šarp trebalo bi da drže dokaze o dramatičnim promenama u evoluciji Marsa.

Prva meta drugog Kjuriositijevog prolaska zove se Pelona i reč je o sitnozrnastoj steni sa tankim slojevima. Druga je na Ružičastim liticama.

"Do sada smo uspeli da utvrdimo da se okruženje na Marsu vremenom menjalo i da su se sedimenti spuštali i stvrdnjavali u stene", kaže Ašvin Vasavada iz NASA Jet Propulsion Laboratory u Kaliforniji.

Kjuriositi se spustio na Mars u avgustu 2012. Analize do sad prikupljenih uzoraka stena otkrivaju da je na tom području nekada ležalo jezero i da je na Marsu bilo uslova za postojanje nekih mikroorganizama, ako je takvih ikada bilo ovde.

Kjuriositi je proeo drugu godinu prelazeći oblast između Jelounajf Beja i podnožja planine Šarp.

 

Author: B92

Dodaj komentar