Asadrbbannertronomsko društvo „Ruđer Bošković”; www.adrb.org; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.: tel: (011) 3032133

91. KURS ASTRONOMIJE ZA POČETNIKE

I DEO – PROLEĆE 2013:

SFERNA ASTRONOMIJA I PLANETOLOGIJA

termin

tema

četvrtak,

4. IV 2013, 20h15m

NEBESKA SFERA I SAZVEŽĐA

– Pojam i osnovni elementi nebeske sfere

– Prividna zvezdana veličina

– Sazvežđe, asterizam i karta neba

– Primeri sazvežđa i asterizama

petak,

5. IV 2013, 20h15m

ASTROGNOZIJA

– Sazvežđa cirkumpolarnog neba

– Sazvežđa prolećnog neba

– Sazvežđa letnjeg neba

– Sazvežđa jesenjeg neba

– Sazvežđa zimskog neba

subota,

6. IV 2013, 17h00m

ZEMLjINA ROTACIJA

– Zemljina rotacija i dnevna rotacija nebeske sfere

– Geografski koordinatni sistem

– Elementi nebeske sfere izvedeni iz Zemljine rotacije

– Posledice dnevne rotacije nebeske sfere

sreda,

17. IV 2013, 20h15m

ZEMLjINA REVOLUCIJA

– Zemljina revolucija i Sunčevo prividno godišnje kretanje

– Elementi nebeske sfere izvedeni iz Zemljine revolucije

– Posledice prividnog godišnjeg kretanja Sunca

četvrtak,

18. IV 2013, 20h15m

VREME U GRAĐANSKOJ UPOTREBI – I DEO: SUNČEVO VREME

– Pravo Sunčevo vreme

– Srednje Sunčevo vreme

– Građansko, zonsko i ukazno vreme

– Međunarodna datumska granica

utorak,

23. IV 2013, 20h15m

VREME U GRAĐANSKOJ UPOTREBI – II DEO: KALENDAR

– Pojam kalendara

– Julijanski kalendar

– Gregorijanski kalendar

sreda,

24. IV 2013, 20h15m

KRETANjE MESECA I NjEGOVE POSLEDICE

– Mesečeve mene

– Sinodički i siderički mesec

– Pomračenja Meseca

– Pomračenja Sunca

utorak,

7. V 2013, 20h15m

KRETANjE PLANETA

– Prividno kretanje unutrašnjih planeta

– Prividno kretanje spoljnih planeta

– Pravo kretanje planeta: Keplerovi zakoni

– Njutnov zakon gravitacije

sreda,

8. V 2013, 20h15m

 

ZEMLjA I MESEC – I DEO: UNUTRAŠNjA STRUKTURA, TEKTONIKA I VULKANIZAM

– Mehanizmi zagrevanja Zemlje i Meseca

– Unutrašnja struktura Zemlje i Meseca

– Magnetno polje Zemlje i Meseca

– Tektonski procesi na Zemlji – nastanak i kretanje litosferskih ploča

– Vulkanizam na Zemlji i Mesecu

četvrtak,

9. V 2013, 20h15m

ZEMLjA I MESEC – II DEO: ATMOSFERA, EROZIJA I UDARNI KRATERI

– Nastanak udarnih kratera na Zemlji i Mesecu

– Zemljina atmosfera – mehanizmi obnavljanja i nestanka, efekat staklenika, struktura

– Mehanizmi meteoroloških fenomena u Zemljinoj atmosferi

– Erozija na Zemlji

nedelja,

19. V 2013, 17h00m

MERKUR, MARS I VENERA – I DEO: UNUTRAŠNjA STRUKTURA, TEKTONIKA I VULKANIZAM

– Unutrašnja struktura Merkura, Marsa i Venere

– Magnetna polja Merkura, Marsa i Venere

– Tektonski procesi na Merkuru, Marsu i Veneri

– Vulkanizam na Merkuru, Marsu i Veneri

ponedeljak,

20. V 2013, 20h15m

MERKUR, MARS I VENERA – II DEO: ATMOSFERE, EROZIJA I UDARNI KRATERI

– Atmosfere Marsa i Venere

– Udarni krateri na Merkuru, Marsu i Veneri

– Erozija na Marsu i Veneri

utorak,

21. V 2013, 20h15m

PLANETE JUPITEROVOG TIPA

– Unutrašnja struktura planeta Jupiterovog tipa

– Magnetna polja planeta Jupiterovog tipa

– Struktura atmosfera planeta Jupiterovog tipa

– Meteorološki procesi u atmosferama planeta Jupiterovog tipa

četvrtak,

30. V 2013, 20h15m

SATELITI PLANETA JUPITEROVOG TIPA

– Fizičke osobine Galilejevih satelita

– Fizičke osobine Titana i ostalih velikih Saturnovih satelita

– Fizičke osobine Uranovih velikih satelita

– Fizičke osobine Tritona

– Fizičke osobine malih satelita planeta Jupiterovog tipa

petak,

31. V 2013, 20h15m

PRSTENOVI PLANETA JUPITEROVOG TIPA

– Struktura, fizičke osobine i nastanak Saturnovih prstenova

– Struktura, fizičke osobine i nastanak Jupiterovih, Uranovih i Neptunovih prste-

   nova

– Interakcija prstenova sa satelitima

subota,

1. VI 2013, 17h00m

PATULjASTE PLANETE I KOMETE

– Položaj, kretanje i fizičke osobine patuljastih planeta

– Položaj, kretanje i fizičke osobine kometa

– Fizički procesi na kometama u blizini Sunca

– Meteoroidi, meteoroidski rojevi i potoci i meteori

četvrtak,

13. VI 2013, 20h15m

ASTEROIDI

– Položaj i kretanje asteroida

– Fizičke osobine asteroida

– Zemlji bliski objekti

– Meteoriti

petak,

14. VI 2013, 20h15m

NASTANAK SUNČEVOG SISTEMA

– Sunčev cirkumstelarni disk

– Akrecija i fragmentacija planetezimala

– Protoplanete i nastanak planeta

– Nastanak satelitskih sistema planeta Jupiterovog tipa

– Nastanak asteroidnog i Kojperovog pojasa i Ortovog oblaka

subota,

15. VI 2013, 17h00m

VANSOLARNE PLANETE

– Metode detekcije vansolarnih planeta

– Istorijat otkrivanja vansolarnih planeta

– Fizičke osobine vansolarnih planeta

Kurs se održava u planetarijumu Astronomskog društva „Ruđer Bošković” na Kalemegdanu (nalazi se u Donjem gradu, ispod crkve svete Petke) i besplatan je.

II deo kursa – FIZIKA ZVEZDA, GALAKTIČKA I VANGALAKTIČKA ASTRONOMIJA I KOSMOLO- GIJA – biće održan na jesen 2013. Program će blagovremeno biti istaknut na oglasnim mestima i sajtu Astronomskog društva „Ruđer Bošković”.

 

 

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković”

 

DODATAK 91. KURSU ASTRONOMIJE ZA POČETNIKE

Kao dodatak 91. kursu astronomije za početnike u Planetarijumu će biti održana sledeća kratka izlaganja:


datum

početak

naslov izlaganja

izlagač

5. IV

21h30m

„Mitološka strana sazvežđa”

Ivana Kalinović

24. IV

21h30m

„Mesečeve libracije”

Mina Milošević

8. V

21h30m

„SWARM sateliti za proučavanje Zemljinog magnetnog polja”

Ana Mitrašinović

9. V

21h30m

„Tamna strana Meseca”

Đorđe Savić

14. VI

21h30m

„Nica model nastanka Sunčevog sistema”

Vladica Ranđelov

Izlagači su studenti astrofizike Matematičkog fakulteta u Beogradu. Prisustvo izlaganjima je besplatno.

termin

tema

sreda,

17. X 2012, 20h15m

SUNCE – I DEO: JEZGRO I OMOTAČ

– Sunčevo jezgro: rr-ciklus i neutrinska emisija

– Konvektivna zona: granule i supergranule

– Helioseizmologija

četvrtak,

18. X 2012, 20h15m

SUNCE – II DEO: ATMOSFERA

– Hromosfera i korona

– Aktivni regioni

– Oblici Sunčeve aktivnosti

– Sunčev vetar

petak,

19. X 2012, 20h15m

ZVEZDE – I DEO: DALjINA I LUMINOZNOST

– Termonuklearne reakcije i hidrostatička ravnoteža

– Tipovi zvezda

– Godišnja zvezdana partalaksa

– Luminoznost i apsolutna zvezdana veličina

subota,

20. X 2012, 17h00m

ZVEZDE – II DEO: SPEKTRALNI TIP I HR-DIJAGRAM

– Elektromagnetni spektar

– Harvardska klasifikacija zvezdanih spektara

– Hercšprung-Raselov dijagram

četvrtak,

1. XI 2012, 20h15m

NASTANAK ZVEZDA I EVOLUCIJA ZVEZDA MALIH MASA

– Sažimanje jezgra molekularnog oblaka

– Faza protozvezde

– Faza glavnog niza HR dijagrama

– Faze crvenog džina sa inertnim unutrašnjim helijumskim jezgrom, sa aktivnim

unutrašnjim helijumskim jezgrom i sa inertnim ugljeničnim unutrašnjim jez-

rom

petak,

2. XI 2012, 20h15m

OSTACI ZVEZDA MALIH MASA

– Planetarna maglina

– Helijumski i ugljenični beli patuljak

– Nove

– Supernova belog patuljka

subota,

3. XI 2012, 17h00m

EVOLUCIJA ZVEZDA VELIKIH MASA

– Transformacije zvezdanog jezgra tokom faza crvenog džina i superdžina

– Gravitaciona supernova

– Hipernova

– Dugi γ bljeskovi

četvrtak,

8. XI 2012, 20h15m

OSTACI ZVEZDA VELIKIH MASA

– Ostatak supernove

– Neutronska zvezda

– Zvezdana crna rupa

petak,

9. XI 2012, 20h15m

MLEČNI PUT – I DEO: ZVEZDANI DISK

– Projekcija Galaksije na nebesku sferu

– Osnovni zvezdani podsistemi Galaksije

– Zvezdani disk i spiralna struktura

– Mehanizam održavanja spiralne strukture diska


Dodaj komentar