Light seconds, light years, light centuries: How to measure extreme distances - Yuan-Sen Ting

Kako se mere rastojanja do zvezda?

 

l1

l2

l3

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentar


 


leksikon 190


 

stranica posmatraci2019


 

CURRENT MOON


tvastronomija18

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka