Opservatorije

ALMA

eso1137g

Visoko na platou Šahnantor na čileanskim Andima, ESO, zajedno sa inostranim partnerima, upravlja opservatorijom ALMA – vrhunski teleskop, u cilju proučavanja svetlosti koja potiče sa najhladnijih objekata u univerzumu. Ova svetlost ima talasnu dužinu u milimetarskom regionu, između infracrvenog i radio domena, te je poznata kao milimetarsko i submilimetarsko zračenje. ALMA se sastoji od 66 visoko preciznih antena, koje su raspoređene na rastojanje čak i do 16 kilometara. Ovaj projekat međunarodne saradnje je najveći astronomski projekat stacioniran na Zemlji koji postoji.

Zeleno svetlo za izgradnju E-ELT teleskopa

eso1440aNa nedavno održanoj sednici glavnog odbora ESO-a, savet je[1]dao zeleno svetlo za izgradnju Evropskog izuzetno velikog teleskopa (engl. European Extremely Large Telescope - E-ELT) koja će biti obavljena u dve faze. Za prvu fazu je odobreno oko milijardu evra, čime bi trebali da budu pokriveni troškovi izgradnje u potpunosti operativnog teleskopa opremljenog moćnim instrumentima, dok bi prva svetlosna informacija trebala da budei zabeležena u narednih desetak godina. Ovaj teleskop će dovesti do ogromnog broja naučnih oktrića u polju vansolarnih planeta, zvezdanog sastava bliskih galaksija i dubokog univerzuma. Ovo je najveći poduhvat ESO-a do sada, kada je reč o teleskopskoj kupoli i nosećoj strukturi, koje će biti postavljene u toku naredne godine.

Svečani početak radova na E-ELT teleskopu

eso1419aDanas se odigrala ceremonija koja obeležava početak radova na Evropskom izuzetno velikom teleskopu (E-ELT) Južne evropske opservatorije. Raznet je deo vrha Cerro Armazones, visok oko 3000 metara, što je prvi korak ka izravnanju platoa na kojem će biti izgrađen najveći optički/infracrveni teleskop na svetu.

Na Vidojevici

IMG_6889-200Već neko vreme postoji otvoren poziv čelnih ljudi sa Astronomske opservatorije u Beogradu da dodjemo u posetu njihovoj izdvojenoj opservatoriji na Vidojevici. Nakanjivali smo se nekoliko puta ali uvek se nešto isprečilo na našem putešestviju. Ponekad su to bili vremenski uslovi, privatni poslovi nas amatera ili zauzetost opservatorije određenim projektima.

Astronomska stanica Vidojevica

vidojevica_mlecni_put_web-114Nova astronomska stanica se nalazi na planini Vidojevica pored Prokuplja, na nadmorskoj visini od 1155 m. U periodu od 2005. godine do danas izgrađena su dva objekta, smeštajni i posmatrački paviljon, završeni su infrastrukturni radovi i uvedena je bežična internet veza. Smeštajni objekta ima veliku salu za održavanje skupova i uskoro će biti u potpunosti opremljen za boravak astronoma, tehničara i drugih učesnika. Posmatrački paviljon, prečnika 6 m, ima pokretnu kupolu i u njemu je smešten teleskop sa primarnim ogledalom prečnika 60 cm.