Fizika

Kvantni napad na sigurnost sveta

6. jul 2009.logob92
Fizika

Da li mačka može biti i živa i mrtva? Da li čestica može proći dvema putanjama istovremeno? Kvantna mehanika, jedna od najznačajnijih paradigmi nauke XX veka, svojom kontraintuitivnom formulacijom decenijama izaziva debate među naučnicima, dovodeći ih često do zaključka da je istinski ne razumeju. Sa druge strane, eksperimenti redom govore u prilog predviđanjima njenog matematičkog aparata koja su često u direktnom sukobu sa očekivanjima 'zdravorazumske' klasične nauke. Na ovaj način, prošlog stoleća, kvantna revolucija se pozabavila fundamentima moderne fizike, hemije i elektronike. U XXI veku na redu je obračun sa tajnošću informacija.

Piše: Marina Radulaški

 

Minijaturni teleskop

Približava se astronomski kamp na Letenci, i znam da svi priželjkuju čisto nebo o dobre (ili još bolje) teleskope. Ja sam jedan od onih koji ne poseduje tu svima znanu spravu. Razlog je prost, i svim poznat - nema se para. A šta kada bih, recimo, imao UGRAĐEN teleskop? Srbijanski SF? Ne - verovao ili ne, postoji na „trulom zapadu" i to. Čitaj dalje.

Nove nuklearke

Više od 30 godina, niko u Sjedinjenim državama nije otpočeo sa gradnjom bilo kakvog nuklearnog reaktora. Ali usled rastuće globalne zabrinutosti za snabdevanje energijom, U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) je u samo dve poslednje godine dobila prijave za dobijanje licenci za podizanje 25 novih reaktora.

 

Akceleratorski sistemi - LHC (2 deo)

Prošle nedelje mogli ste da čitate prvi deo maturskog rada Jovana Odavić pod naslovom "Akceleratoriski sistem LHC", priča se sad nastavlja.

* * *

Akceleratorski sistemi

Prva etapa razvoja fizike visokih energija ( poznatije kao fizike elementarnih čestica ), početak 30-tih – 40-tih godina XX veka, bila je u prvom redu povezana sa proučavanje kosmičkih zraka. Primarni kosmički zraci sastoje se od brzih protona, koji dospevaju na Zemlju iz kosmičkih prostranstava. Sudarajući se sa jezgrima atoma atmosfere ti primarni protoni stvaraju mnoge sekundarne čestice. Pri proučavanju tih sekundarnih čestica otkrilo se da među njima, pored običnih čestica – fotona, elektrona, i nukleona, postoje i neke potpuno nove čestice. Da bi se odredila priroda tih novih čestica krajem 40-tih godina počela je izgradnja sistema za ubrzavanje naelektrisanih čestica.

Nemačka atomska bomba?

Fizika i etika

Nemačka atomska bomba?

bomba1

Tokom 44-te godine, Američka tajna služba, preteča CIA-e, je saznala da Verner Hajzenberg (Werner Heisenberg ), nemački fizičar i nobelovac treba da održi predavanje u Švajcarskoj. Hajzenberg je bio glavna figura i vođa nemačkog nuklearnog programa. Odlučeno je da se pošalje ubica koji bi Haizenberga, na predavanju ili odmah posle, ubio!!!

Piše: Nikola Veselinović

LHC brojkama

atlas_cern_part

Znate li gde se nalazi najhladnije mesto u svemiru? Kraj Ženeve! A znate li koliko naučnika radi u Cernu i koliko kilometara žice je ugrađeno u taj akcelerator?

Black Max: U potrazi za mini crnim rupama u CERN-u

Kvantana gravitacija je "Sveti Gral" teroisjke fizike. Ne postoji koncept koji je važniji a u isto vreme nedostupniji modernoj fizici. Uprkos stalnim naporima u poslednjih nekoliko decenija nismo uspeli da kvantujemo gravitaciju. Zbog toga postoji vrlo malo pouzdanih predikcija o tome šta se dešava na energijama gde klasična gravitacija prestaje da važi, tj. energijama većim od Planck-ove energije.

Facebook