Astronautika: misije

Misije

Novosti o istrazi u vezi „Schiaparelliju“; mesto pada u boji sa HiRSE-a

sc1Sećamo se da je krajem oktobra evropsko/ruski sletni modul neuspešno pokušao da sleti na Mars. Telemetrijski signal, koji je lovio indijski metarski radioteleskop, izgubljen je tokom finalne faze sletanja. Pouzdano se zna da je padobran otvoren i da su kočioni motori proradili, ali ne na pravoj visini. Gde je pao i šta se dogodilo?

Završena dvanaestogodišnja misija Rosetta

komet i grad uspredba reykjavik

Evropska kosmička agencija je danas objavila nekoliko planova za okončavanje misije planirano za 30. septembar, samo tri nedelje od danas. 29. septembra, raketni motor će zaustaviti “Rozetino” orbitno kretanje oko komete, i započeti slobodan pad sa visine od oko 20 km. Letilica će pasti na površinu brzinom od oko 90 cm/sec u 11:20 UTC. plus-minus 20 minuta. Nakon pada, letilica će biti automatski “pasivizovana”, prekidajući radio-vezu sa Zemljom i okončati misiju zauvek. (Zašto misija mora da se okonča? Pročitaj ESA's FAQ.)

Tiangong 2 kineska svemirska postaja postala operativna

tiangong2 shenzhou11 presjek s astronautima

Kineska svemirska industrija u XXI stoljeću bilježi velike uspjehe kojima se profilirala u ozbiljnog igrača sa smislenim i pedantnim projektima. Na području pilotirane astronautike projektiranje, izgradnja i opsluživanje svemirske postaje krucijalna je međutočka prema narednom koraku čovjeka u svemiru – slanju ljudi dalje od Zemljine orbite.

Padobran kriv za gubitak “Skjaparelija”

padobran 

Telemetrijski podaci primljeni sa lendera “Skjapareli” (Schiaparelli) za vreme spuštanja na Mars ukazuju da je prevremeno odbacivanje padobrana dovelo do gubitka aparata. Takodje, retroraketni motori koji su trebali dodatno da uspore spuštanje lendera su radili mnogo kraće, tako da se najverovatnije “Skjapareli” razbio pri udaru u površinu planete.

Facebook