Biografije

FERMIJEVO PITANJE

vanz-oko-170"Tako je jednom prilikom Fermi, u tipično svom stilu, pitao američke studente: „Koliko u Čikagu ima klavir-štimera?" Umesto da gađamo naslepo, možemo i da kvalifikovano pogađamo na sledeći način. Prvo, pretpostavimo da u Čikagu..."

Marija Kiri: žena koja je otkrila radijum

logob92U jednoj oronuloj šupi i omanjem dvorištu u ulici Lomon, u Parizu, pre nešto više od sto godina započela je nadljudska borba Marije Sklodovske-Kiri i njenog supruga Pjera, tada već poznatog fizičara, sa tonama uranijumove rude, zvane pehblenda. Ruda je, naime, ukazivala na to da se u njoj, pored uranijuma, mora nalaziti još neki radioaktivni element. U potragu za njim dali su se Marija i Pjer.

Dieter Willasch

Sword_Ha_180m_RGB_90m-crop

...diplomirao je fiziku na Tehničkom fakultetu u Berlinu i trideset godina bavi se razvojem elektronskih mikroskopa. Laboratorijska istraživanja na nivou molekula i atoma nisu ga omela da se okrene makrosvetu.

 

leksikon 190

stranica posmatraci2019

CURRENT MOON


tvastronomija18