Letenka

AKL - od sad i na FB

FBAKL

Pre neki dan Miodrag Sekulić, Sekula, je napravio nalog na Fejsbuku za naš Astronomski kamp "Leteneka". To je bio odličan potez koji je odmah lajkovalo više desetina naših prijatelja. Zaista, kamp sa tolikim stažom kao što je naš, a i toliko poznat i priznat, trebalo je već odavno da ima, ne samo svoj nalog na FB, već i svoj sajt, pa i poseban odbor itd.

AK Letenka 2013

AKL2013Računajući od danas, 18. juna, ima još tačno mesec dana do početka astronomskog kampa na Letenki. Pripreme teku po planu, već ustaljenim putem. Prvo je Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu doneo odluku da i ove godine  učestvuje u organizaciji kampa te je kamp uvrstio u svoj program rada. Takva podrška omogućava zadovoljenje forme po kojoj Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodina može da materijalno, kao i do sada zadnjih bar pet godina, pomogne kamp. I taj deo posla je odrađen i odnosni sekretarijat Pokrajine je prihvatio da većim delom finansira naš kamp.

AKL12 - Peti put na kampu

k14cropIZVEŠTAJ

Po peti put pošao sam na astronomski susret na Letenci. Prije toga sam se na astronomiji.co.rs informirao kakvi nas sve sadržaji očekuju i tko će sve doći. Kontaktirao sam svoje najbliže prijatelje, zaljubljenike u ljepote noćnoga neba i dogovorio se s njima da pođemo.

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky