Letenka

AKL 2013 - izveštaj sudije

AKL2013

Vilov-GugiTakmičenje je ove godine bilo drugačije od prošlih, ali je bilo slično takmičenju koje su napravili Martin i Radan 2011. godine samo što je bilo ograničenje od 15 minuta, a trebalo je naći 12 objekata iako sam sastavio spisak od 15, ali je 3 objekta bilo SKORO nemoguće naći zbog mesečine

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky