bus
Da li da za prevoz od Novog Sada do AK na Letenki (i nazad) iznajmimo autobus ili minibus? To zavisi od vaših prijava. Do sada je stiglo 15 takvih prijava i po tome je dovoljan i minibus. Ima li još nekog kome treba prevoz do kampa?
 

Dodaj komentar


 


leksikon 190


 

stranica posmatraci2019


 

CURRENT MOON


tvastronomija18

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky