kamera AM

Mnoga značajna otkrića u vezi su sa svemirom: od toga da se Zemlja kreće oko Sunce, do vansolarnih planeta

 

otkrica2

otkrica1   


 Koristite miš da se krećete po okolini 

 
 
 

Dodaj komentar