kamera AM

 

    Animacija budućeg interplanetarnog sistema SpaceX, na putu za Mars, sa ljudskom posadom.

 

 

  

sx1

sx2

sx4

sx5

 

 

.

 

 

 Animaciju za AM poslao Srđan Penjivrag

TV Astronomija